Etik Değerlerimiz

Sanayi Medya çalışanları ve iş ortakları,  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

 

1-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK
Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.
2- KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN
İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.
3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI
Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.
4- KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI
Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.
5- ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.
6- SORUMLULUK
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.
7- FIRSAT EŞİTLİĞİ
Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.
8- POZİTİF YAKLAŞIM
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.
9- GİZLİLİK
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.
10- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK
Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.
Görüşme başlat
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?